Mączka bazaltowa pylista

OFERTA NA MACZKĘ SKALNĄ DO ZASTOSOWAŃ W ROLNICTWIE JAKO NAWÓZ EKOLOGICZNY UZUPEŁNIAJĄCY W GLEBIE NIEZBĘDNE MAKRO, MIKRO I ULTRAMIKROELEMENTY DLA PRAWIDŁOWEGO WZROSTU ROŚLIN

 

Firma "Alegra" oferuje Państwu sprzedaż Mączki skalnej o granulacji 0,08 mm, spełniającej wymogi norm dla gospodarstw ekologicznych. Minerały są w formie najdrobniejszego pyłu co przekłada się na szybsze przyswojenie przez rośliny składników odżywczych.

Ze względu na przekroczenie norm zawartości metali ciężkich w wielu dolnośląskich kopalniach Mączkę pozyskujemy tylko z określonych złóż, spełniających wymogi na zawartość metali ciężkich.

OFERTA 2022r.

Worki big bag na palecie, 1000 kg: 530 zł brutto (w tym 23% VAT)
(dostawa kurierem 240 zł brutto w tym paleta)

 

LINK DO SKLEPU: https://alegra24.pl/15-maczka-bazaltowa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Granulacja: 0,08 mm

Krzemionka SiO2:      44,32%

Tlenek glinu Al2O3:    12,87%

Tlenek wapnia CaO:     9,99%

Tlenek żelaza Fe2O3:   11,51%

Tlenek magnezu MgO: 10,01%

Tlenek fosforu P2O5:   0,45%

Tlenek potasu K2O:     0,91%

Tlenek sodu Na2O:      2,85%

Siarka SO3:                 0,05%

Bor B2O3:                   0,05%

Mączka skalna zawiera ponad 40 innych pierwiastków m.in.:

mangan, ind, cynk, bor, fluor, molibden, kobalt, selen, złoto, srebro, platyna, iryd, rad, itp.

Odczyn Ph (zasadowy): 9,2 - odkwaszający

Zawartość metali ciężkich [mg/kg]

Ołów (Pb):    <10       dopuszczalna NORMA: 140

Kadm (Cd):   <2   dopuszczalna NORMA:    50

Arsen (As):   <4        dopuszczalna NORMA: 50

Rtęć (Hg):     0,004     dopuszczalna NORMA:    2

 

 

Życząc wysokich i zdrowych plonów, z poważaniem
Aleksandra Grabek

tel: 668 235 731